B e n d e     K a t a l i n
o k l .   é p í t é s z m é r n ö k  /  M S c   i n   A r c h

Győr és környékén vállalom épületek energetikai tanúsítását, energetikai tanúsítvány kiállítását rövid határidővel, kedvező áron.

Vállalom továbbá energetikai korszerűsítési pályázatokhoz a meglévő és a tervezett állapot tanúsítását is.


Mi az energetikai tanúsítvány?

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alkalmazásában az energetikai tanúsítvány: igazoló okirat, amely az épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek a külön jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza.

Az energetikai tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, amely az épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az ingatlan osztályba sorolását adja meg.

A skála a legkedvezőbb „AA++” kategóriától a legkedvezőtlenebb „JJ” kategóriáig terjed. A „CC” kategória a mindenkori energetikai követelményszintnek éppen megfelelő épületet vagy lakást jelenti. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az épület, lakás önmagához viszonyított éves energiafogyasztását mutatja meg.  


Mikor kell tanúsítvány?

  • Új épület építése esetén a használatbavételi eljárás során. Az építtetőnek kell elkészíttetnie.
  • Meglévő épület adás-vétele vagy 1 évnél hosszabb bérbeadása esetén.  Az eladó / bérbeadó készítteti, az adásvételi / bérleti szerződésben fel kell tüntetni a tanúsítvány        HET-azonosító számát.
  • Nem kell tanúsítványt készíttetni, ha az épület (nem a lakás!) fűtött hasznos alapterülete kisebb 50 m2-nél. 


 Hogyan készül?

Meglévő épületek esetében előzetes egyeztetés után helyszíni szemlét kell tartani az adatok felvételéhez, melyek alapján történnek a számítások és az épület energetikai besorolása, ez hozzávetőleg 0,5-1 órát vesz igénybe.

A felmérés után jogszabályban (7/2006 (V.24.) TNM rendelet) meghatározott számítási módszerrel  állapítható meg az épület energetikai besorolása. Az elkészült tanúsítvány elektronikus hitelesítése (HET-azonosító generálása) az Országos Építésügyi Nyilvántartáson keresztül történik, majd a hitelesített energetikai tanúsítvány kerül átadásra a megrendelőnek.


A tanúsítás díja


 

kisebb, mint 100 m2

100-180 m2

nagyobb, mint 180 m2

 

 

Az árak bruttó árak, minden költséget tartalmaznak.

 

* Nem kötelező. Amennyiben igény van rá, a felmérés részletesebb és egy pontos építész alaprajz elkészítését jelenti.

panel lakás

15.000-20.000

 

társasházi (tégla) lakás

18.000-25.000

20.000-28.000

28.000-35.000

családi ház

20.000-25.000

22.000-30.000

30.000-40.000

alaprajz készítése *

8.000

12.000

16.000